Fysisk aktivitet og fritidsudstyr

fysisk aktivitet

FYSISK AKTIVITET

Betydningen af bevægelsespauser. Hjernen fungerer bedst i en krop, som er aktiv i samspil med andre kroppe.

Bevægelsespauser booster børns hjerner og forebygger fald i koncentrationsevne samt øger den samlede indlæringsperiode. Hvis en elev har en aktiv pause med høj puls i løbet af en lektion, vil eleven en uge senere være bedre til at løse den samme opgave end den passive sidemand. Aktive skolebørn husker bedst..

Fysisk aktivitet øger trivsel. Fysisk aktivitet og motoriske færdigheder har betydning for børns trivsel. Fysisk inaktive børn opfatter sig selv som mindre glade, mere hjælpeløse, mere trætte og ensomme end børn, der bevæger sig meget. Veltilrettelagt fysisk aktivitet og motoriske lege i løbet af skoledagen, opbygger børns sociale kompetencer. Fysisk aktivitet og motoriske færdigheder skaber øget selvopfattelse, mestring og selvværd.

Fysisk aktivitet og sundhed. Et par minutters let aktivitet for hver stillesiddende time reducerer risikoen for at dø med 33 procent hos raske personer. Regelmæssig fysisk aktivitet fremmer generelt sundhedstilstanden og medfører forbedret fysisk, psykisk og social sundhed. Aktive børn bliver formodentligt aktive voksne. Jo tidligere i livet god sundshedsadfærd tilegnes, jo større indvirkning vil det have på livslang sundhed. Børn med dårlig kondition er i markant større risikogruppe end aktive børn.