Ude-leg og bål aktiviteter

ude lege

UDELEG OG BÅL UDEAKTIVITETER.

Udeleg og bål aktiviteter udenfor – sand og vandlege, børne køretøjer, børne redskaber, båludstyr.

I gamle dage var der som regel ikke plads til, at børnene legede indenfor, fordi hjemmene ofte var små og familierne store. Desuden var hjemmene også i høj grad arbejdspladser, hvor de hjemmegående husmødre lavede mad, vaskede osv. Så børnene blev sendt ud at lege. Hvis det var på landet, var det på marken, i skoven eller måske i laden, og i byerne var det i baggårdene.

Leg og bevægelse er en vigtig del af barnets hverdag – ikke blot hjemme på græsplænen, men også i børnehaven og i skolen, hvor leg og bevægelse er blevet et væsentligt element i indlæringen. Leg og bevægelse styrker barnets motorik, dets indlæring og dets sociale kompetencer samtidig med, at det også er sjovt.

Hver dag kan vi læse nye undersøgelser om for overvægtige børn, børn med indlæringsproblemer, dårlig motorik, astma, allergi, stress, stillesiddende computer- og TV-børn osv. Flere undersøgelser – og mange erfaringer – viser, at børn bliver sundere, klogere og gladere af at komme ud og lege.

I kategorigrupperne på denne side forsøger vi at samle de mange redskaber og udstyr, vi kan byde på i forhold til at stimulere børnenes leg og aktiviteter udenfor. Der er en gruppe med sand- og vandlege, køretøjer og biler til sandkassen, bålplads med rist, snittekniv, kost og skovl, rive og spade, trillebør til børn,