Ude-leg og bål aktiviteter

ude lege

UDELEG OG BÅL UDEAKTIVITETER.

.

Udeleg og bål aktiviteter udenfor – sand og vandlege, børne køretøjer, børne redskaber, båludstyr.

.

I gamle dage var der som regel ikke plads til, at børnene legede indenfor, fordi hjemmene ofte var små og familierne store. Desuden var hjemmene også i høj grad arbejdspladser, hvor de hjemmegående husmødre lavede mad, vaskede osv. Så børnene blev sendt ud at lege. Hvis det var på landet, var det på marken, i skoven eller måske i laden, og i byerne var det i baggårdene.

.

Leg og bevægelse er en vigtig del af barnets hverdag – ikke blot hjemme på græsplænen, men også i børnehaven og i skolen, hvor leg og bevægelse er blevet et væsentligt element i indlæringen. Leg og bevægelse styrker barnets motorik, dets indlæring og dets sociale kompetencer samtidig med, at det også er sjovt.

.

.

Hver dag kan vi læse nye undersøgelser om for overvægtige børn, børn med indlæringsproblemer, dårlig motorik, astma, allergi, stress, stillesiddende computer- og TV-børn osv. Flere undersøgelser – og mange erfaringer – viser, at børn bliver sundere, klogere og gladere af at komme ud og lege.

.

I kategorigrupperne på denne side forsøger vi at samle de mange redskaber og udstyr, vi kan byde på i forhold til at stimulere børnenes leg og aktiviteter udenfor. Der er en gruppe med sand- og vandlege, køretøjer og biler til sandkassen, bålplads med rist, snittekniv, kost og skovl, rive og spade, trillebør til børn,