• I kurven

 • Produktkategorier

 • Sorter efter pris

 • Tilmeld nyhedsbrev

 • Nyhedsbrev


 • LEGEPLADS, BANER M.M. (7)

  legepladser og skateboard

  LEGEPLADS, SKATE, HUSE, BÅLHYTTE, MULTIBANER m.m.

  legepladser, skaterbaner, Multibaner, Klatresystemer, Bålhytter, bænkeborde m.m

  .

  Børn udvikler sig gennem AKTIV LEG og deraf UDVIKLING. Når mange daginstitutioner vælger at forny deres legepladser eller når pædagoger, som sidder med i byggeudvalget for en ny daginstitution, ønsker indflydelse på legepladsens udformning, er det udtryk for, at mange eksisterende daginstitutionslegepladser kun i begrænset omfang tilgodeser de ønsker og pædagogiske mål, som personalet har med legepladsen.

  .

  Dette er en ny situation, som dels afspejler, at legepladsen i dag i langt højere grad end tidligere betragtes som et pædagogisk rum, og dels at mange eksisterende legepladser er udformet og indrettet som standardløsninger med udgangspunkt i legepladsproducenternes kataloger og landskabsarkitekternes legepladsforståelse, og som ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med pædagogernes tanker og ideer med legepladsen.

  .

  I forbindelse med nyanlæg eller fornyelse af en eksisterende legeplads vil det som udgangspunkt være en god idé at gøre sig nogle overordnede pædagogiske tanker om, hvilke oplevelser og erfaringer legepladsen skal give børnene.

  .
  Det kunne eksempelvis være følgende:
  Hvilke aldersgrupper skal benytte legepladsen?
  Hvilke lege og legeformer skal kunne foregå på legepladsen?
  Hvilke sanse- og udviklingsmæssige erfaringer skal legepladsen give børnene?
  Hvordan tages der højde for, at legepladsen både dækker pigernes og drengenes
  behov for leg og samvær?
  Skal legepladsen være foranderlig og for eksempel afspejle årstidernes skiften?

  .

  Hvordan sikrer man sig, at legepladsen både giver rum til utrygge og usikre børn og samtidig har udfordringer for de andre børn? Skal der være mulighed for, at pædagoger og børn kan foretage sig noget sammen?

  .

  Alle vores legepladsprodukter og anlæg overholder sikkerhedskravene DS/EN 1176  og produceres i stærke og langtidsholdbare materialer.

  Til de større børn har vi også medtaget skater- anlæg i denne hoved kategori.